Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

sprzedać akcje, wyemitować akcje (w ofercie publicznej)

podać coś do wiadomości publicznej