Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

obrazić się o coś, poczuć się czymś dotkniętym/urażonym;

Nowy angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Lidia Simbierowicz)

poczuć się czymś urażonym