Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

rozkładać coś na kawałki, rozbierać coś na części;