Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

brać/przyjmować coś za pewnik;