Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

cofnąć coś, odwołać coś; wziąć coś w zastaw;