Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ściągnąć coś; zapisywać, notować coś; rozbierać, demontować coś, burzyć coś; opuścić coś; przełknąć coś;