Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

uznawać coś za pewne/oczywiste, uznawać czyjeś działanie za konieczne;