Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

nabrać czegoś; brać coś do domu; wchłaniać coś; obejmować coś, zawierać coś; zrozumieć coś, zdać sobie sprawę z czegoś, uświadomić sobie coś, przyjąć coś do wiadomości; zwęzić coś; połknąć coś;