Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

brać coś pod uwagę;

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

mieć wzgląd na coś, liczyć się z czymś