Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

brać coś na siebie, podejmować się czegoś; przybierać coś; nabierać czegoś;