Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wyjąć, wyciągnąć, wynieść coś, usunąć coś;