Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

źle, opacznie coś zrozumieć;