Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zaczerpnąć świeżego powietrza, przejść się;