Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

sport wyjść na boisko; militarny ruszyć do boju; przystąpić do dzieła;