Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

odmówić składania zeznań, odmówić zeznawania (na podst. piątej poprawki do konstytucji USA) (także: five it)

nie odpowiedzieć (na pytanie), odmówić odpowiedzi (na pytanie), wykręcić się od odpowiedzi