Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

myśleć o przyszłych efektach, zamiast zajmować się sytuacją obecną;