Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wybrać dłuższą/okrężną drogę;