Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

sport zająć pozycję do rzutu;