Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

robić sobie jaja z kogoś|czegoś;