Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

podjąć życiową decyzję, zaryzykować; dać nurka, skoczyć do wody;

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

poślubić kogoś, ożenić się z kimś, wyjść za kogoś, ochajtać się z kimś, chajtnąć się