Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

godzić się z przeciwnościami losu, znosić godnie niepowodzenia;