Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

militarny przyjąć / przyjmować honory, przyjąć / przyjmować pozdrowienie;

Słownik internautów

przyjmować honory