Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej