Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zacząć pracować jako model(ka);