Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

objąć prowadzenie; wziąć inicjatywę we własne ręce;