Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hist.chrz. przejęcie budynków pogańskich