Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

objęcie za nogi