Słownik techniczny angielsko-polski

jednostka pojemności kontenerowca (odpowiada zdolnośco przewozowej jednego kontenera 20-stopowego)