Wordnet angielsko-polski

(one of four equal parts
"a quarter of a pound")
ćwiartka, ćwierć, 1/4, jedna czwarta, czwarta część
synonim: one-fourth
synonim: fourth
synonim: one-quarter
synonim: quarter
synonim: fourth part
synonim: quartern