Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) osoba niegodna uwagi, głupiec (wulg.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

tuman, głupek, pacan (określenia obraźliwe)