Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) miasto partnerskie, miasto siostrzane, miasto bliźniacze;

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

" twIn 'taUnn Miasto bliźniacze Oxford's twin town is Bonn (Bliźniaczym miastem Oxfordu jest Bonn) - Student University of Leeds (1999) The statue was a gift from Leeds' twin town Dortmund in 1980 (Statua była prezentem od miasta Dortmund, które jest bliźniaczym miastem Leeds) - BBC Online Archive (2002)