Słownik techniczny angielsko-polski

zacisk sznurka (w supłaczu wiązałki)