Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wyrzuty sumienia; sumienie nieczyste