Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

skręcić coś z sobą, spleść coś;