Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zakręty i meandry, (gwałtowne) zwroty i zmiany, pokręcone koleje;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zawiłości