Słownik techniczny angielsko-polski

spiekalnia dwutaśmowa