Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aparat nadawczo-odbiorczy, nadajnik-odbiornik;