Słownik techniczny angielsko-polski

zjawisko Tyndalla