Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

typ sera