Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jęz. gotyk, pismo gotyckie