Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna dur plamisty, tyfus plamisty, dur wysypkowy;

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Dur plamisty

Wordnet angielsko-polski

(rickettsial disease transmitted by body lice and characterized by skin rash and high fever)
dur plamisty, tyfus plamisty, dur osutkowy, tyfus osutkowy
synonim: typhus

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Dur wysypkowy