Nowoczesny słownik angielsko-polski

tyrania większości