Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ciśnienie w oponie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ciśnienie w ogumieniu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There were countries which had problems with measuring the weight of ships, or alcohol meters, or tyre pressure gauges.
W różnych krajach dotyczyły one to pomiaru ciężaru statków, to znów alkoholomierzy lub manometrów do opon.

statmt.org

It makes low rolling resistance tyres mandatory and requires the installation of tyre pressure monitoring systems and gear shift indicators.
Ustanawia obowiązek stosowania opon o niskim oporze toczenia oraz instalacji systemu monitorowania ciśnienia w oponach i sygnalizatorów zmiany biegów.

statmt.org

These recommendations include the need for eco-driving, checking the tyre pressure regularly and complying with the stopping distance.
Zalecenia te obejmują obowiązek jazdy przyjaznej dla środowiska, systematycznego kontrolowania ciśnienia w oponach i zachowania bezpiecznej odległości hamowania.

statmt.org

These include tyre pressure monitoring systems, wet grip requirements and lane departure warning systems.
Są nimi systemy monitorowania ciśnienia w oporach, wymogi dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni oraz systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

statmt.org

Obviously, we must not forget either the impact on the environment which the new tyre pressure monitoring system will have, with its reduction in carbon dioxide emissions.
Oczywiście nie możemy zapominać o znaczeniu dla środowiska nowego systemu monitorowania ciśnienia w oponach, który doprowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

statmt.org

These include tyre pressure monitoring systems, wet grip requirements and lane departure warning systems.
Są nimi systemy monitorowania ciśnienia w oporach, wymogi dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni oraz systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

These recommendations include the need for eco-driving, checking the tyre pressure regularly and complying with the stopping distance.
Zalecenia te obejmują obowiązek jazdy przyjaznej dla środowiska, systematycznego kontrolowania ciśnienia w oponach i zachowania bezpiecznej odległości hamowania.

There were countries which had problems with measuring the weight of ships, or alcohol meters, or tyre pressure gauges.
W różnych krajach dotyczyły one to pomiaru ciężaru statków, to znów alkoholomierzy lub manometrów do opon.

Obviously, we must not forget either the impact on the environment which the new tyre pressure monitoring system will have, with its reduction in carbon dioxide emissions.
Oczywiście nie możemy zapominać o znaczeniu dla środowiska nowego systemu monitorowania ciśnienia w oponach, który doprowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

It makes low rolling resistance tyres mandatory and requires the installation of tyre pressure monitoring systems and gear shift indicators.
Ustanawia obowiązek stosowania opon o niskim oporze toczenia oraz instalacji systemu monitorowania ciśnienia w oponach i sygnalizatorów zmiany biegów.

A tyre pressure monitoring system that is already on the market costs around EUR 100, sometimes significantly less, and the resultant cost savings for consumers will be significantly above that.
Dostępny już na rynku system monitorowania ciśnienia w oponach kosztuje około 100 euro, czasami znacznie mniej, natomiast oszczędności kosztów uzyskane przez konsumentów dzięki zastosowaniu takiego systemu będą o wiele większe.

As far as tyres are concerned, I believe the efforts to reduce CO2 emissions through the use of better tyres with less rolling resistance, as well as the introduction of electronic tyre pressure monitoring systems, to be worthwhile.
Jeżeli chodzi o opony, to uważam, że duże znaczenie mają wysiłki na rzecz ograniczenia emisji CO2 poprzez zastosowanie lepszych opon o niskich oporach toczenia oraz wprowadzenie elektronicznych systemów monitorowania ciśnienia w oponach.