Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda mucha tse-tse;

Wordnet angielsko-polski

(bloodsucking African fly
transmits sleeping sickness etc.)
mucha tse-tse
synonim: tsetse fly
synonim: tsetse
synonim: tzetze
synonim: glossina