Słownik techniczny angielsko-polski

próba rozciągania zgrzeiny punktowej