Słownik techniczny angielsko-polski

manometr cieczowy otwarty, U-rurka (manometryczna)