Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

marriage feast, wedding-feat