Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

thunder clap

Słownik techniczny polsko-angielski

lightning stroke