Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj., przen. enslaved by sin