Słownik audio-video Montevideo

urzą-dzenie do analizowania taśm filmowych na ekranie monitora tv